Address

Escola Politécnica Superior:Rúa Benigno Ledo, s/n. 27002 Lugo. Teléfono: 982 823 008 Fax: 982 823 001

Categories

Máster

Descrición

O obxectivo xeral do Máster en Enxeñaría Agronómica é a formación de técnicos superiores capacitados para planificar, proxectar, organizar, controlar e dirixir os sistemas e procesos produtivos desenvolvidos no sector agroalimentario, incluíndo as infraestruturas e instalacións necesarias para o desempeño eficiente das devanditas actividades produtivas, todo iso nun marco de protección e conservación do medio ambiente e de desenvolvemento e mellora do medio rural. O alumnado, a través dos seus coñecementos científicos e tecnolóxicos e a súa habilidade creadora, será capaz de deseñar sistemas de aproveitamento económico dos recursos da natureza para obter e transformar alimentos, fibras para tecidos e outros vexetais ou animais útiles para o home. O alumnado capacitarase para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Agrónomo e para manexar os recursos naturais renovables de forma racional.

Programa

Ten 100 créditos e inclúe nove módulos: Primeiro ano
  1. Tecnoloxía e Planificación do Medio Rural 20 ECTS obrigatorios
  2. Tecnoloxía da Produción Vexetal e Animal 20 ECTS obrigatorios
  3. Tecnoloxía das Industrias Agroalimentarias 10 ECTS obrigatorios
  4. Xestión e Organización de Empresas Agroalimentarias 10 ECTS obrigatorios
Segundo ano
  1. 5. Especialidade en Agroenxeñaría 18 ECTS optativos
  2. Especialidade en Enxeñaría da Produción de Leite 18 ECTS optativos
  3. Especialidade en Vitivinicultura 18 ECTS optativos
  4. Prácticas Externas 10 ECTS obrigatorios
  5. Traballo Fin de Máster 12 ECTS obrigatorios

Saídas profesionais

A titulación de Enxeñeiro Agrónomo é unha das que presenta os valores máis baixos en traballos non relacionados co título. Accédese ao emprego por contactos persoais ou iniciativa propia (en máis dun 50% dos casos).O Enxeñeiro Agrónomo tarda aproximadamente 4,1 meses en atopar o seu primeiro emprego. Dentro da inserción laboral, as actividades fundamentais son as englobadas dentro do subepígrafe Enxeñaría (consultorías, construción e instalacións, medio ambiente e seguridade e saúde), seguida da administración pública e as empresas de subministros e servizos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *