Address

Facultade de Administración e Dirección de Empresas:Avda. Alfonso X O Sabio, s/n. 27002 Lugo. Teléfono: 982 824 403 Fax: 982 285 961

Categories

Máster

Descrición

Este máster ten como obxectivo que o alumnado adquira coñecementos avanzados en Dirección de Empresas e a capacidade de aplicalos, á vez que desenvolve habilidades directivas. Iso obtense a través dunha metodoloxía participativa de análise de casos, de resolución de exercicios, role-playing, desenvolvemento de debates, análise de lecturas de interese e presentación de traballos. O Máster ten dúas orientacións curriculares: académica e profesional. Na orientación profesional é obrigatorio realizar créditos de prácticas externas, mentres que na orientación académica non hai prácticas externas polo que o estudante debe cursar materias optativas.

Plan de estudos

O máster estrutúrase en diferentes módulos, que supoñen un total de 60 créditos:
  1. Preparatorio: Economía 4 ECTS
  2. Preparatorio: Outras Titulacións 4 ECTS
  3. Obrigatorio 36 ECTS
  4. Optativo 18 ECTS
  5. Prácticas Externas (Obrigatorio para Orientación Profesional) 13,5 ECTS
  6. Traballo Fin de Máster 6 ECTS

Saídas

Dirección de empresas, planificación e dirección estratéxica, organización de empresas, dirección nas distintas áreas funcionais da empresa, xestión de operacións, xestión contable-financiera, xstión comercial, xestión de recursos humanos, consultoría e asesoramento de empresas, creación de empresas.. Investigación no ámbito da dirección de empresas, ensino universitario

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *