Address

Escola Politécnica Superior: Rúa Benigno Ledo, s/n. 27002 Lugo. Teléfono: 982 823 008 Fax: 982 823 001

Categories

Grao

Descrición

Este programa de simultaneidade permite obter en 5 cursos académicos dúas titulacións de grao: o Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e o Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, que habilitan respectivamente para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro Técnico Agrícola e Enxeñeiro Técnico Forestal, adquirindo todas as atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación vixente. Estas titulacións teñen recoñecemento a nivel europeo ao estar adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior. Ámbolos dous graos pertencen a mesma rama de coñecemento, “Enxeñaría e Arquitectura”, e comparten contidos formativos o que facilita a viabilidade dun itinerario común para a obtención das competencias correspondentes as dúas titulacións. Partindo da mención en Explotacións Forestais do Grao de Enxeñaría Forestal e do Medio Natural o programa de simultaneidade permite adquirir as competencias dunha das tres mencións contempladas o Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria: Explotacións Agropecuarias; Hortofruticultura e Xardinería, e Mecanización e Construcións Rurais en función do itinerario formativo escollido polo alumno.

Plan de estudos

O programa de simultaneidade baséase na existencia dun itinerario formativo que permite adquirir as competencias de ambas titulacións en 5 cursos académicos cursando un total de 339 créditos ECTS. As materias incluídas nos cursos do itinerario formativo son comúns nos primeiros cursos e varían nos últimos cursos en función da mención do Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria seleccionada. Para obter os títulos correspondentes é preciso acreditar o nivel B1 dunha lingua estranxeira.

Saídas profesionais

Este dobre grao habilita para exercer as profesións reguladas de Enxeñeiro Técnico Agrícola e Enxeñeiro Técnico Forestal, con todas as atribucións profesionais recoñecidas pola lexislación vixente. Estas titulacións teñen recoñecemento a nivel europeo ao estar adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *