Enfermería

Enfermería

O Grao en Enfermaría busca formar profesionais capaces de prestaren unha atención sanitaria técnica e profesional axeitada, consonte ao estado

Apply
Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil

Este Grao habilita para exercer a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas con todas as atribucións profesionais recoñecidas

Apply
Lingua e Literatura Española

Lingua e Literatura Española

O grao en Lingua e Literatura Españolas é unha titulación científica e humanística que ten como obxectivo principal a análise

Apply
Nutrición Humana e Dietética

Nutrición Humana e Dietética

A titulación persegue como obxectivo xeral a formación de “un profesional da saúde”, con titulación universitaria, recoñecido como un experto

Apply
Veterinaria

Veterinaria

O Grao en Veterinaria ten por obxecto formar profesionais capaces de controlar a tecnoloxía da produción e elaboración dos alimentos

Apply